خبرها

همايش تخصصي پيش دبستان شكوفه هاي دانش

‌همايشي  متفاوت از سري همايش هاي
دبستان شكوفه هاي دانش 

باحضور أساتيد محترم 

سركار خانم مهندس رجبي
جناب اقاي مهندس دانشي

سركار خانم شفيعي مدير دبستان شكوفه ها

برنامه هاي همايش شامل:
١)سخنراني با مضمون روش كار تخصصي پيش دبستان شكوفه هاي دانش
٢)جشنواره فرفره ها
٣)پكيج تخصصي پيش دبستان كه شامل كتاب باعكس فرزندتان ميباشد

جهت كسب اطلاعات بيشتر و ثبت نام با شماره زير تماس حاصل بفرمايين
٠٩١٠٣٦١٠١٤٤
ظرفيت محدود