خبرها

همايش 12 خرداد در كانون جوانه ها برگزار شد

همايش آشنایی با جدیدترین روش آموزش در شکوفه های دانش همايش12 خرداد در كانون جوانه ها با حضور مهندس رجبی فرجاد و مهندس دانشی بسیار عالی یرگزار گردید

منتظر همایش های بعدی ما باشید