خبرها

صبحانه در مدرسه

هر روز صبح راس ساعت 7:45 الی 8 صبح دانش اموزان باهم در حیاط مدرسه صبحانه میل میکنند

ادامه...

کتابخوانی در مدرسه

ارتقا فرهنگ کتابخوانی

ادامه

افتتاح وب سایت

راه اندازی وب سایت راهی برای برقرای ارتباط بیشتر و بهتر با دوستداران شکوفه های دانش

ادامه...