دبستان شکوفه های دانش

گالری

اردوئ پدر و دخترى

جهت تحكيم رابطه دختران و پدران و لذت يه اردوى پدرو دختري

محله گردي و خريد

اين دبستان براى اشنايى كودكان با شهر و ايجاد حس تعلق اردوهاي ماهيانه محله گردى راانجام ميدهد

عکس های بیشتر