گالری

دوره هاى اموزشى كادر پيش دبستان و دبستان

شكوفه هاى دانش براى اولين بار در كاشان به طور كاملا متفاوت كادر اموزشى خود را انتخاب و تحت اموزش قرار داده است

اردوئ پدر و دخترى

جهت تحكيم رابطه دختران و پدران و لذت يه اردوى پدرو دختري

محله گردي و خريد

اين دبستان براى اشنايى كودكان با شهر و ايجاد حس تعلق اردوهاي ماهيانه محله گردى راانجام ميدهد

عکس های بیشتر