دبستان شکوفه های دانش

گالری

تدریس درس علوم

تدریس درس علوم (برای جشن اماده شویم )کلاس دوم.

تدریس کلاس اول

برخی از فعالیت های کلاسی

عکس های بیشتر