درباره ما

Slide background

سارا اشتري

مربى پيش دبستان
Slide background

اسيه بزرگي

معلم اول
Slide background

منا شفیعی کیا

مدیر دبستان شکوفه های دانش

 منا شفیعی کیا 31 ساله  متولد کاشان

کارشناس زیست شناسی   

با سابقه 3 سال مدیریت دبستان 

 

کادر آموزشی

سارا اشتري

مربى پيش دبستان

اسيه بزرگي

معلم اول

منا شفیعی کیا

مدیر دبستان شکوفه های دانش

 منا شفیعی کیا 31 ساله  متولد کاشان

کارشناس زیست شناسی   

با سابقه 3 سال مدیریت دبستان