درباره ما

Slide background

شهرزاد شهسوارى

مربى پيش دبستان
Slide background

مريم سياح

مربى پيش دبستان
Slide background

سارا اشتري

ممعلم كلاس دوم
Slide background

اسيه بزرگي

معلم اول
Slide background

منا شفیعی کیا

مدیر دبستان شکوفه های دانش

 منا شفیعی کيا متولد سال ١٣٦٣    

کارشناس زیست شناسی   

با سابقه ٦ سال مدیریت دبستان 

 

کادر آموزشی

شهرزاد شهسوارى

مربى پيش دبستان

مريم سياح

مربى پيش دبستان

سارا اشتري

ممعلم كلاس دوم

اسيه بزرگي

معلم اول

منا شفیعی کیا

مدیر دبستان شکوفه های دانش

 منا شفیعی کيا متولد سال ١٣٦٣    

کارشناس زیست شناسی   

با سابقه ٦ سال مدیریت دبستان