مقالات

درباره ما

برأي اولين بار در ايران مدرسه ما مجري طرح اموزش نوين با روشهاي منتخب كشورهاي أمريكا ، كانادا ، خواهد بود 
همايشي به اين منظور در خرداد برگزار مي شود لطفا به دوستان و اشنايان خود اطلاع رساني بفرمايين
زمان و مكان اعلام خواهد شد.

نشانی ما : کاشان، میدان دوازده فروردین، کوی جمال آباد، روبروی انبار کتابچی

نلفن : 55448574

تلفن همراه: 09103610144