مقالات

صبحانه در مدرسه

محیط های آموزشی یکی از مکان هایی است که دانش آموزان ساعت زیادی از وقت خود را در آن سپری می کنند به همین دلیل تغذیه در این زمان تاثیر مستقیمی بر سلامتی و یادگیری دانش آموز دارد.
.در ميان وعده هاي غذايي، صبحانه اهميت و جايگاه ويژه اي دارد بطوري كه شايد بتوان گفت صبحانه مهم ترين وعده غذايي است و نقشي حياتي در سلامتي انسان ايفا مي كند.