درباره ما

درباره ی ما
برأي اولين بار در ايران مدرسه ما مجري طرح اموزش نوين با روشهاي منتخب كشورهاي أمريكا ، ك

درباره ی ما برأي اولين بار در ايران مدرسه ما مجري طرح اموزش نوين با روشهاي منتخب كشورهاي أمريكا ، ك

ادامه

آخرین پست سایت

هر روز صبح راس ساعت 7:45 الی 8 صبح دانش اموزان باهم در حیاط مدرسه صبحانه میل میکنند

هر روز صبح راس ساعت 7:45 الی 8 صبح دانش اموزان باهم در حیاط مدرسه صبحانه میل میکنند

بیشتر بخوانید.

دوره هاى اموزشى كادر پيش دبستان و دبستان

شكوفه هاى دانش براى اولين بار در كاشان به طور كاملا متفاوت كادر اموزشى خود را انتخاب و تحت اموزش قرار داده است

شكوفه هاى دانش براى اولين بار در كاشان به طور كاملا متفاوت كادر اموزشى خود را انتخاب و تحت اموزش قرار داده است
دیدن گالری